คำสอนบางอย่างของพระพุทธเจ้า

 

พระพุทธเจ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรยั่งยืนอย่างแท้จริง เขาถามตัวเองว่าชีวิตนี้คืออะไร พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ในลักษณะนี้แก่บิดา ภริยา และบุตร เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับพิธีกรรมทางศาสนา เขาพยายามค้นหาว่าเหตุใดจิตใจจึงถูกรบกวน เขาดำเนินภารกิจต่อไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความใจเย็นและความอดทน เขาพูดต่อต้านทุนการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องความบริสุทธิ์ในทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันโดยสิ้นเชิง ซึ่งต่อต้านใครก็ตามที่ถูกบังคับให้ดำเนินชีวิตทางโลกโดยขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์

พระพุทธเจ้าได้เรียกอานันทพี่ชายต่างมารดามาอยู่เคียงข้าง

เพื่อบอกเล่าสาส์นสุดท้ายของเขา ท่านบอกพระอานนท์ว่าความจริงนี้ท่านได้รู้จากประสบการณ์ของท่านเอง เขาวางกฎสามข้อสำหรับการกระทำทั้งหมด เขาเรียกความเสมอภาคนี้ว่าพระนิพพาน พระพุทธเจ้าเสด็จไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาความสงบทางจิตวิญญาณและการปลดปล่อย เขาประกาศว่ามีเพียงความคิดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถนำไปสู่คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ คำว่า พระพุทธเจ้า มาจากรากศัพท์สันสกฤตว่าพุทธะหมายถึง ตื่นขึ้น และพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตื่นขึ้นสู่ธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ตามที่สอนในอริยสัจสี่ พระพุทธเจ้าแตกต่างจากผู้รู้แจ้งอื่น ๆ เช่นพระอรหันต์โดยอาศัยความจริงที่ว่าพวกเขาค้นพบความจริง (ธรรมะ) ด้วยตนเองมากกว่าที่จะได้ยินจากคนอื่น

พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าไม่ควรไปทรมานร่างกายด้วยความอดอยากถึงขีดสุด และควรเอามัชฌิมทองหรือของกลางอันเป็นสุขหรือทางสายกลางโดยหลีกเลี่ยงความสุดโต่ง พระพุทธองค์ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิของพระองค์ว่า ข้าพเจ้าเห็นจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสแห่งโลก หลุดจากกามวิปริต หลุดจากกิเลสแห่งบาป หลุดพ้นจากกิเลสแห่งอวิชชา พระพุทธเจ้าทรงโต้เถียงและโต้เถียงกับศิษย์เก่าที่ทิ้งพระองค์ไปเมื่อพระองค์อยู่ในป่าอูรูวิลา พระองค์ทรงสร้างสาวกหกสิบคนและส่งพวกเขาไปในทิศทางต่างๆ เพื่อสั่งสอนหลักคำสอนของพระองค์

บอกพวกเขาว่าอย่าถามถึงที่มาของโลก

แต่ให้ถามถึงการดำรงอยู่และธรรมชาติของพระเจ้า พระพุทธรูปเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาคุณสมบัติภายในของเราให้บรรลุความสุขความโชคดีและความพึงพอใจในชีวิตของเรา เขาถูกทำให้เป็นเทวดาและถูกรวมเข้ากับเทพเจ้าแห่งโชคและเงินของชนพื้นเมืองหลายองค์ของจีนและญี่ปุ่น รวมถึงพระหัวเราะหรือพระนำโชค คำพูดและความคิดบางอย่างของเขาบริสุทธิ์มากตามที่คุณสามารถอ่านได้จากคำพูดของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ สิ่งที่เราเป็นเป็นผลจากสิ่งที่เราคิด ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะเหตุและปัจจัยพร้อมกัน ความทะเยอทะยานก็เหมือนความรัก

ทั้งความล่าช้าและคู่แข่ง ความคิดที่พัฒนาและนำไปปฏิบัติคือ สำคัญกว่าความคิดที่มีอยู่เพียงความคิดเท่านั้น อย่าเชื่ออะไร ไม่ว่าอ่านจากไหน หรือใครพูด ไม่ว่าฉันจะพูดออกไป เว้นแต่จะเห็นด้วยกับเหตุผลและสามัญสำนึกของคุณเอง ดีกว่า พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งคำที่นำสันติสุข ความโกลาหลมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวง ไม่จมปลักอยู่กับอดีต ไม่ฝันถึงอนาคต ตั้งสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะ อย่าประเมินค่าสิ่งที่คุณได้รับหรือริษยาผู้อื่นมากเกินไป ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดก็ไม่ต้องกลัวความตาย มนุษย์ทุกคนเป็นผู้สร้างสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง

This entry was posted in การศึกษา. Bookmark the permalink.

Comments are closed.