Category Archives: ยื่นบัญชี

ทำไมคุณควรพิจารณาการยื่นบัญชีและการจ้างนักบัญชีธุรกิจ

หากคุณวางแผนที่จะจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือหากคุณมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วคุณจะต้องดูแลการจ่ายภาษีให้ทันเวลา บริษัท ทั้งหมดและห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในสหราชอาณาจักรจะต้องส่งบัญชีของพวกเขาไปที่ บริษัท เฮ้าส์ภายในสิบเดือนนับจากวันที่อ้างอิงทางบัญชีหากคุณเพิ่งจัดตั้งธุรกิจรอบระยะเวลายื่นบัญชีแรกของคุณจะเริ่มต้นในวันที่รวมตัวกัน จุดสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีคือวันสุดท้ายของเดือนเมื่อการรวมบริษัทเสร็จสิ้นปี วันที่นี้หรือวันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีเรียกว่าวันที่อ้างอิงทางบัญชีของ บริษัทหากเจ้าของธุรกิจต้องการเขาหรือเธอสามารถเปลี่ยนวันที่อ้างอิงทางบัญชี อย่างไรก็ตามมีการยื่นบัญชีจำกัดจำนวนวันที่สามารถขยายได้และจำนวนครั้งที่ บริษัท สามารถขยายวันที่นี้ภายในระยะเวลาห้าปี เจ้าของธุรกิจจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบสำหรับการเปลี่ยนวันที่อ้างอิงทางบัญชีซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ตระหนักถึงกฎภาษีทั้งหมด กฎหมายของธุรกิจผลประกอบการประจำปีและผลกำไร ธุรกิจใดๆจะต้องจ่ายภาษีจำนวนหนึ่ง ภาษีธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สถานะทางกฎหมายของธุรกิจผลประกอบการประจำปีและผลกำไรที่ต้องเสียภาษีจะกำหนดว่าภาษีใดที่เจ้าของธุรกิจจะต้องยื่นบัญชีจ่ายจริง นี่คือปัจจัยที่จะกำหนดกระบวนการชำระเงินที่คุณจะต้องใช้ในทำนองเดียวกันหากคุณตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นหุ้นส่วนในพันธมิตรทางธุรกิจคุณอาจต้องคำนวณใบสมัครประเมินภาษีด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องเลือกรูปแบบของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สำหรับบริษัทจำกัดภาษีนิติบุคคลเป็นกระบวนการยื่นบัญชีชำระเงินที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง ๆ เช่นสโมสรหรือสังคมที่เป็นมิตร สิ่งเหล่านี้จะต้องค้นหาว่าต้องจ่ายภาษีใด อย่างไรก็ตามโอกาสที่พวกเขาจะต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลหาก บริษัท เป็นบริษัทจำกัดบัญชีกำไรและขาดทุนงบดุลและข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ควรทำตามข้อกำหนดของตารางที่ 4 หากมีเหตุผลที่ดีที่จะรวมบัญชีในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับ บทบัญญัติของตารางที่ 4 ดังกล่าว บริษัท จะต้องระบุเหตุผลในการทำเช่นเดียวกัน ต้องพิจารณาขณะจ่ายภาษีสำหรับธุรกิจของคุณและปัจจัย ทุกคนสามารถเห็นได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพิจารณาขณะจ่ายภาษียื่นบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นการตรวจสอบทั้งหมดหากมูลค่าการซื้อขายและงบดุลประจำปีของคุณต่ำกว่าจำนวนที่แน่นอนและคุณมีสิทธิ์เป็นบริษัทขนาดเล็ก เพียงกล่าวว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจการจ่ายภาษีที่ถูกต้องและค้นหาว่าบริษัทมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีใด … Continue reading

Posted in ยื่นบัญชี | Comments Off on ทำไมคุณควรพิจารณาการยื่นบัญชีและการจ้างนักบัญชีธุรกิจ