Daily Archives: 01/16/2022

เรียกรถลากจูงรถยกใกล้ฉันเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

รถลากจูงหรือที่เรียกว่ารถยก ใช้เพื่อยกรถที่กำลังเสียและขับไม่ได้ออกจากทางหลวงและทางด่วน ถือเป็นบริการฉุกเฉินที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคนี้ที่ยานพาหนะ รถยก  หนักไปทั่วโลก หากปราศจากบริการที่มีประสิทธิภาพ กระแสนี้จะต้องหยุดชะงักในเวลาอันสั้น รถลากจูงส่วนใหญ่ดำเนินการโดยองค์กรเอกชนและดำเนินการในฟลีทที่เชี่ยวชาญด้านบริการกวาดล้างและเรียกค้นถนนอย่างรวดเร็ว พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบในการจัดหาลูกค้าที่ถูกคุมขังเพื่อซ่อมแซมธุรกิจและเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของพวกเขา เจ้าหน้าที่ดูแลถนนของรัฐบาลมีกองรถบรรทุกพ่วงของตนเองเพื่อให้บริการบนทางหลวงและพื้นที่ต่างๆ เช่น สถานีเก็บค่าผ่านทางที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาคอขวดหากรถเสีย ปัจจุบันมีรถบรรทุกพ่วงประเภทต่างๆ  รถยกใกล้ฉัน ให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่สุดไปจนถึงแบบเฉพาะทางขั้นสูง  ประเภทพื้นฐานที่สุดคือรถบรรทุกแบบเกี่ยวและโซ่ และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศโลกที่สาม ใช้โซ่ที่ยกรถที่ชำรุดโดยใช้เพลาโดยใช้เครื่องกว้านแบบบูม จากแนวคิดนี้ รถบรรทุกพ่วงแบบวางเพลาซึ่งมีแอกเดี่ยวที่สามารถยกส่วนหน้าของรถที่ทุพพลภาพขึ้นสู่อากาศเพื่อการลากจูงที่ง่ายดาย กลไกการยกเป็นแบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวแมติก นี่เป็นวิธีลากจูงที่เร็วที่สุดและมักใช้ในการควบคุมการจราจร พื้นเรียบใช้สำหรับลากจูงทางไกล แท่นรองรองรับรถปิกอัพทั้งคันสำหรับผู้พิการ รถยกไฟฟ้า โดยทำสิ่งนี้โดยลดพื้นผิวโลหะเรียบลงไปที่พื้น ทำให้รถที่ชำรุดสามารถขับหรือลากไปไว้ด้านหลังของรถบรรทุกด้วยเครื่องกว้าน นอกจากนี้ยังมีรถลากจูงที่อธิบายไว้ข้างต้นหลายแบบรวมกันอยู่ด้วยhttp://www.petchploy-slideon.com/  

Posted in แหล่งข้อมูลธุรกิจ | Comments Off on เรียกรถลากจูงรถยกใกล้ฉันเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน